ΝΕΦΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ LASER SCANNER

Σάρωση επιφανειών με τον πλέον
εξειδικευμένο τρόπο, που ανιχνεύει
τα πάντα εντός οπτικού πεδίου
παράγοντας νέφος σημείων
εξαιρετικής ακριβειας, έως 1
χιλιοστό.
►Εξαιρετικά γρήγορα αποτελέσματα σε
παρεμβάσεις οδοποιΐας!

Οι δυνατότητες

Ο τρισδιάστατος σαρωτής στο πεδίο, για μήκη που φτάνουν μέχρι και τα 130 μέτρα, σαρώνει το ανάγλυφο και η ψηφιακή πληροφορία μεταφέρεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως νέφος σημείων. Η τεχνολογία του βασίζεται στην πυκνή καταγραφή εκατομμυρίων σημείων (σε πυκνό κάναβο έως 1X2mm) σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (1.000.000 σημεία/sec).
Από τα βασικά βήματα της διαδικασίας αποτύπωσης με τη βοήθεια του Laser Scanner είναι η εργασία που λαμβάνει χώρα μετά το πεδίο στο γραφείο.

► LASER SCANNING & ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Σαρώνουμε αποτυπώνουμε τους χώρους σας με τη βοήθεια χωρικού σαρωτή Laser Scanner με ακρίβεια βιομηχανικής γεωδαισίας που φτάνει έως τα 1mm. Ο σαρωτής αποτυπώνει εκατομμύρια σημεία, τα οποία γεωαναφέρονται και συνδυάζονται με φωτογράφιση που γίνεται με τα τελειότερα σύγχρονα μέσα. Η επεξεργασία τους με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων σε δυνατά υπολογιστικά συστήματα.
► ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
Ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα των εγκαταστάσεων παράγουμε «όπως ακριβώς είναι» σε κλίμακα 1:1 (As built models)
Τα μοντέλα μπορούν να έχουν την φωτογραφική υφή του πραγματικού χώρου ή αντικειμένου
► ΣΧΕΔΙAΣΤΕ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΧΙΛΙΟΣΤΟΥ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΣΑΡΩΝΟΥΜΕ
Προγραμματίστε και σχεδιάστε νέες προσθήκες και επεκτάσεις στις εγκαταστάσεις σας με κατασκευαστική ακρίβεια μεταλλικών κατασκευών
► ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ
Διαδραστική περιήγηση στο χώρο, όπου η μελετητική ομάδα, η διοίκηση του έργου ή κάποιος πιθανός πελάτης μπορεί να μοιραστεί πλούσιο οπτικό υλικό. Υπάρχει δυνατότητα μετρήσεων σε τρεις διαστάσεις στον χώρο. Οι αποφάσεις παίρνονται αμέσως.
Οι απομακρυσμένοι χρήστες θα αισθάνονται σαν να είναι εκεί, κάνοντας τη δουλειά τους ευκολότερη με λιγότερα έξοδα μετακινήσεων.