ΚΙΝΗΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Σύστημα πλήρους Κινητής Χαρτογράφησης και Αποτύπωσης με παραγωγή δεδομένων υψηλής ακρίβειας με Laser Scaner,
σε συνδυασμό με πανοραμικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.
• Πλήρης θεώρηση χώρων και περιοχών, που σας απαλλάσσει από την ανάγκη επιτόπιας παρουσίας!