ΟΔΟΜΕΤΡΙΑ & ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

► Ψηφιοποιήστε όλο τον αστικό εξοπλισμό (φρεάτια, κολωνάκια, πεζοδρόμια, οδικά σήματα, στήλοι ηλεκτροφωτισμού κ.α.) πάνω στην φωτογραφία με ακρίβεια εκατοστών.
► Μετρήστε τα πλάτη των πεζοδρομίων, τα εμβαδά των πινακίδων, το ύψος των στήλων και ό,τι άλλο είναι εμφανές στην φωτογραφία. Η καταγραφή γίνεται στο σύνολο του καθορισμένου οδικού δικτύου.

► Τα παραγόμενα αρχεία είναι συμβατά με όλα τα γνωστά γεωγραφικά προγράμματα!
► Η φωτογράφηση γίνεται κάθε λίγα μέτρα ή στην επιθυμητή απόσταση του πελάτη.