ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τα μνημεία/αρχαιολογικοί χώροι αναπαρίστανται
εσωτερικά και εξωτερικά βάσει των αρχαιολογικών
ευρημάτων και κατόψεων. Ο “επισκέπτης” μπορεί να
πλοηγηθεί στο παραχθέν μοντέλο ανακαλύπτοντας το
χώρο.

  • Αναπαραστάσεις αρχαιολογικών χώρων.
  • Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα

Αναπαράσταση Αρχαίας Κορίνθου Virtual Tours