ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ

Με χρήση μη επανδρωμέων
ιπτάμενου οχήματος (UAV/DRONE).
Γεωχωρικά δεδομένα πολύ υψηλής
ανάλυσης στη διάθεση σας.

Ευκολία διαχείρισης
►Αποδοτικότερη λειτουργία
►Λιγότερο Κόστος
►Μικρότεροι Χρόνοι!

ΕΝΔEΙΚΤIΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ

  • Oδομετρία
  • Πολιτισμός
  • Εικονική πραγματικότητα
  • Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης & αποχέτευσης
  • Προσδιορισμός δημοτικών τελών
  • Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
  • Έλεγχος αιγιαλού
  • Σήμανση οδικού δικτύου