ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ

Με χρήση μη επανδρωμέων
ιπτάμενου οχήματος (UAV/DRONE).
Γεωχωρικά δεδομένα πολύ υψηλής
ανάλυσης στη διάθεση σας.

Ευκολία διαχείρισης
►Αποδοτικότερη λειτουργία
►Λιγότερο Κόστος
►Μικρότεροι Χρόνοι!

ΕΝΔEΙΚΤIΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ

 • Oδομετρία
  Πολιτισμός
  Εικονική πραγματικότητα
  Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης & αποχέτευσης
  Προσδιορισμός δημοτικών τελών
  Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
  Έλεγχος αιγιαλού
  Σήμανση οδικού δικτύου