ΠΑΡΑΓΩΓΗ (3D) ΜΟΝΤΕΛΩΝ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ (3D) ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ & ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΥ

Υψηλής ποιότητας παραγωγή σύγχρονων τρισδιάστατων μοντέλων με εξαιρετικής ποιότητας φωτορεαλιστική απεικόνιση και μέτρηση ακρίβειας έως και 2 χιλιοστών.

ΤΥΠΟΙ 3D ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Παραδείγματα χρήστης μοντέλων μνημείων:
Η αποτύπωση μνημείων (κάστρα, βυζαντινές εκκλησίες κ.λπ.) εξυπηρετεί τις μελέτες επισκευής και αναστήλωσης τους, καθώς και πιθανές ανάγκες ανακατασκευής λόγω φυσικών κατστροφών (σεισμός, πυρκαγιά, κ.α.) Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα χρήσης μιας τέτοιας αποτύπωσης είναι ότι κατέστησε δυνατή την αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων, μετά την σοβαρότατη καταστροφή που υπέστη, λόγω πυρκαγιάς πριν λίγα χρόνια. Αλλά και στη χώρα μας η αποκατάσταση μετά την κατάρρευση του γεφυριού της Πλάκας (Άρτα) κατέστη δυνατή λογω της τρισδιάστατης αποτύπωσης του.

Παραδείγματα χρήσης μοντέλων εδάφους:
Καταγραφή διατομών ρεμμάτων, με την σωστή μέτρηση μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία της υδάτινης μάζας που θα τα διαπεράσει και να εστιάσουμε σε προβληματικά σημεία που ενδεχομενα θα προκαλέσουν φυσικές καταστροφές. Έτοιμα μοντέλα για μελέτες οδομετρίας. Δεν απαιτείται μέτρηση πεδίου.

Παραδείγματα χρήσης μοντέλων κινητών εκθεμάτων:
Εκθέματα αρχαιολογικών και λαογραφικών μουσείων. Με την χρήση της τεχνολογίας αυτής μπορούμε να “στήσουμε” ένα εικονικο περιβάλλον στο οποίο θα περιηγηθούμε, με μεγάλη λεπτομέρεια και σε περίπτωση κλοπής ή καταστροφής τους, μπορουμε να αποτυπώσουμε το έκθεμα με απόλυτη λεπτομέρεια και ακρίβεια.

Τρισδιάστατο (3D) απόλυτα μετρητικό μοντέλο, που παράχθηκε με ακρίβεια χιλιοστού.

Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, λεπτομέρεια από το μοντέλο. Ο ναός έχει αποτυπωθεί εσωτερικά και εξωτερικά, ως πλήρες μοντέλο, διαχειρίσιμο από κάθε αρχιτεκτονικό πρόγραμμα.