ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ UAV

Φωτογραμμετρικές εφαρμογές

Η φωτογραμμετρία τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει μέρος της καθημερινής ζωής πολλών επαγγελματιών σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Οι φωτογραμμετρικές έρευνες, ιδίως οι Τρισδιάστατη ψηφιακή φωτογραμμετρία, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε τομείς όπως η αρχιτεκτονική, η αρχαιολογία, η γεωλογία και πολλοί άλλοι.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε drone για να κάνετε αυτές τις έρευνες;

 • Γιατί θεωρούνται τα καλύτερα εργαλεία που διατίθενται στους επαγγελματίες;
 • Γεωχωρικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης στη διάθεση σας
 • Ευκολία διαχείρισης
 • Αποδοτικότερη λειτουργία
 • Λιγότερο Κόστος
 • Μικρότεροι Χρόνοι
 • Εμβαδομετρήσεις και ογκομετρήσεις
 • Φωτογραμμετρικές τοπογραφικές μετρήσεις
 • Τρισδιάστατες αποτυπώσεις με drones
 • Κτηματολογικές και κτηματογραφικές εφαρμογές
 • Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM)
 • Επιθεώρηση κατασκευών και τεχνικών έργων