Τρισδιάστατη Αναπαράσταση Υβριδικού Μικτού Πρατηρίου Υγραερίου και υγρών καυσίμων, με Πλυντήρια βαρέων & ελαφρών οχημάτων, Λιπαντήριο, κατάστημα εμπορίας ειδών αυτοκινήτου και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η εταιρία μας με βάση τα σχέδια και την μελέτη του μηχανικού δημιούργησε μια 3δ αναπαράσταση του Υβριδικού Μικτού Πρατηρίου με σκοπό την ποιο ρεαλιστική αναπαράσταση του πρατηρίου

Τα τελικά αποτελέσματα της αναπαραστασης αυτής μπορείτε να τα δείτε παρακάτω