Η Κόρινθος, πρωτεύουσα του νομού Κορινθίας, είναι ένας από τους σημαντικότερους λιμένες του γεωγραφικού διαμερίσματος της Πελοποννήσου, που κατά τους παρελθοντικούς χρόνους δοκιμάστηκε από καταστροφικούς σεισμούς. Στην ανατολική πλευρά της πόλης βρίσκεται το παραλιακό πάρκο και ο παλαιός Σιδηροδρομικός σταθμός του ΟΣΕ που έχουν παραμεληθεί και δίνουν την εικόνα εγκατάληψης στην είσοδο της πόλης. Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής μελέτης ήταν η συνολική ανάπλαση της παραπάνω εγκαταλελειμένης παράκτιας περιοχής.