Τρισδιάστατη Αναπαράσταση σε Κτίριο του Αρσακείου

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία, εξειδικευμένο προσωπικό και εφαρμογές για 3D ψηφιοποιήσεις και απεικονίσεις πραγματικών αντικειμένων με ιδιαίτερη αξία, όπως ιστορικά βιβλία, αγάλματα, αρχαιολογικά αντικείμενα, αρχαιολογικούς χώρους κλπ.

Παράλληλα, έχουμε τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνιση οποιουδήποτε χώρου, ανεξαρτήτως διαστάσεων. Η παρουσίασή τους γίνεται σε στατικές εικόνες, video παρουσιάσεων και εικονικά περιβάλλοντα.